ආයතනික පුවත්

 • දූවිලි රහිත වැඩමුළුව

  අපගේ සමාගම ඔක්තෝබර් මස මුලදී දූවිලි රහිත වැඩමුළුවක් සකස් කිරීම ආරම්භ කර ඇත. එය ලබා දී භාවිතයට ගත් පසු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට එය උපකාරී වේ.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • පද්ධති අනුමත කිරීම

  අපගේ හවුල්කරු BYD අපගේ කර්මාන්තශාලාවට TS16949 (IATF) තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම සඳහා පැමිණියේය.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ප්‍රදර්ශනය

  Automechanika Shanghai 2018 2018.11 මෝටර් රථ අමතර කොටස්, උපකරණ සහ සේවා සැපයුම්කරුවන් සඳහා වන ෂැංහයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ජාතික ප්‍රදර්ශන හා සංවහන මධ්‍යස්ථානය (ෂැංහයි).
  වැඩිදුර කියවන්න